Pohybový trénink podle Eckarta Meynerse 

ECKART MEYNERS

ECKART MEYNERS

ECKART MEYNERS je mezinárodně uznávaný expert a autor revoluční metody zvané „POHYBOVÝ TRÉNINK“. Dnes už téměř 80tiletý sportovní pedagog působil téměř 40 let jako docent na univerzitě v Lüneburgu. Výsledky jeho výzkumů se dodnes s úspěchem používají v nejrůznějších sportovních odvětvích – od lehké atletiky až po jezdectví. Právě pohybovému tréninku pro jezdce se doktor Meyners začal před více než 35 lety intenzivně věnovat – dnes už je německou jezdeckou federací oficiálně uznanou metodou, která by měla být v brzké budoucnosti zakotvena i v učebnicích jezdectví jako neodmyslitelná součást výcviku jezdců. Eckart Meyners vyškolil do dnešního dne okolo 70 certifikovaných pohybových trenérů, kteří jeho metodu šíří úspěšně po Evropě. Populární je zejména v Německu, Rakousku a Švýcarsku a začíná se prosazovat i v Americe.

Vyškolení trenéři oprávněni používat označení „certifikovaný trenér pohybového tréninku E.M.“ musí absolvovat nejen důkladné studium a úspěšně složit závěrečnou zkoušku, ale každý rok se také účastnit dalších doškolování. Sám Ecakrt Meyners dodnes aktivně působí nejen jako školitel nových pohybových trenérů, ale sám o této metodě přednáší v Evropě i v zámoří, je autorem zhruba dvacítky knih a několika set odborných statí.