POHYBOVÝ TRÉNINK

podle Eckarta Meynerse

Jak kurz probíhá?

 

A jak takový kurz vlastně probíhá?

 

    Většina kurzů je dvoudenních a pro maximální efekt se doporučuje alespoň úvodní kurz absolvovat po oba dny, ideálně s vlastním koněm. Trénink začíná krátkým seznamovacím rozhovorem a poté požádá Martin Volesky jezdce, aby se s koněm pár minut pohybovali po hale ve všech chodech na obě ruce. V úvodní fázi bedlivě sleduje jak koně-jezdce jako celek, tak jezdce samotného. Vnímá každý jeho pohyb, držení těla, působení na koně. Poté požádá jezdce, aby sesedl a seznámí jej se svými poznatky - už v této fázi většina jezdců souhlasně a s úsměvem pokyvuje hlavou. Podle diagnostikovaných obtíží vybere Martin jezdci odpovídající cvičení nebo sérii cviků, kterou s ním v průběhu následujících minut provádí – a to jak v leže na zemi, tak ve stoje, v sedě, na některé ze speciálních pomůcek, případně přímo na koni. Po absolvování první série cvičení se jezdec vrátí do sedla a opět pár minut jezdí v klusu i ve cvalu. Po pár minutách v sedle se Martin klientů ptá, zda cítí nějakou změnu. Na většině z nich je skutečně vidět zlepšení už v této fázi.

Následuje opět sesednutí a další série cviků

„Většina jezdců tu změnu pocítí okamžitě, mnohdy je to velmi rychle patrné i na koni, který se začne pohybovat uvolněněji než předtím. Mohou se ale krátkodobě objevit i negativní reakce –někteří jezdci mohou mít pocit, že sedí křivě, i když opticky je patrné, že sedí rovně. Jen je pro ně ten nový pocit neznámý, protože už si na to svoje nepřirození držení těla zvykli..“ podotkl Martin Volesky.

 

    Speciálních cviků a jejich variací je několik stovek, proto je třeba každému klientovi individuálně zvolit ty, které řeší jeho konkrétní obtíže. „Nejčastěji se setkáváme se zkrácením svalů, jejich napětím, blokádámi, častá je také špatná pohyblivost v pánvi“, říká Martin Volesky. A právě z pánve prý vychází většina problémů s kotníkem (nedaří se prošlápnout patu) a disharmonií v používání pomůcek holení a sedu. Eckart Meyners dokonce říká, že pánev je „centrem komunikace mezi jezdcem a koněm“.

„Všechny klouby v těle jsou propojené, naše tělo je jako hodinový strojek – a když se zasekne jedno kolečko, jdou celé hodiny pozadu.“, říká Martin Volesky

 

    Cílem těch cvičení je uvolnit napjaté svaly, odstranit nežádoucí blokády a znovu aktivovat svaly, které tělo zapomíná používat. Proto je důležité, provádět tyto doporučené cviky i po skončení kurzu, protože právě a jen jejich opakováním se ten nový pohyb pro tělo stane automatickým, tělo

jej podvědomě začne používat samo. Při ježdění – stejně tak jako při jakékoli jiné činnosti – přece nemáme čas přemýšlet o tom, které svaly zapojujeme.

„Ideální je naučit se ty cviky provádět denně, začlenit je do našeho každodenního harmonogramu – zabere to jen pár minut“, vysvětluje Martin a dodává: „já těm jezdcům nemůžu pomoci, jen se jim snažím ukázat, jak si mohou pomoci sami“.

Pohybový trénink je vhodný pro všechny kategorie jezdců – od rekreačních až po ty profesionální, od dětí až po seniory – bez ohledu na pohlaví.